Chuyện vặt mỗi ngày

Chống nắng


Trên bưng kín mít

Dưới mở toang hoang

Ôi! Trời … nắng … cực

Lộn lèo … thời trang