Kỹ thuật vật liệu, Tra cứu vật liệu

JIS G3445 STKM


Quy ước đặt tên: STKMxxh – y – z

 • STKMxxh : mác vật liệu (STKM: Thép ống Carbon dùng trong kết cấu máy)
  • xx : phân nhóm thép ống.
  • H : cấp độ cứng của ống theo chế độ nhiệt luyện.
  • A: mềm (ủ)
  • B: độ cứng trung bình
  • C: cứng
 • y : phần mở rộng, cho biết phương pháp chế tạo ống
  • – S : ống thép liền
  • – E: ống thép hàn điện trở (có via hàn)
  • – B: ống thép hàn tiếp xúc (không có via hàn)
 • z : phần mở rộng cho biết phương pháp xử lý nhiệt kết thúc
  • – H: gia công nóng (kéo nóng)
  • – C: gia công nguội (kéo nguội)
  • – G : phương pháp gia công khác (chỉ dùng với ống hàn điện trở)

Continue reading “JIS G3445 STKM”

Advertisements