Ảnh


Hoa mận (chụp tại Bắc Sơn, Lạng Sơn)
Kiến đen (chụp tại Dinh Độc lập - TP HCM)
Hoa quất
(Hoa quất - chụp tại Hà Nội)
Hoa Tử Vi (chụp tại đường Bắc Sơn - Hà Nội)
Ngọn cây non (chụp tại Dinh Độc lập - TP HCM)

Hoa mận (chụp tại Bắc Sơn, Lạng Sơn)
Hoa cỏ (chụp tại Dinh Độc lập, TP HCM)
Quả phi lao (chụp tại Quất Lâm, Nam Định - 24/07/2010)
Quả đa (Quất Lâm, Nam Định - 24/07/2010)
Quả đa (Quất Lâm, Nam Định - 24/07/2010)
Hoa cỏ (Quất Lâm - 24/07/2010)
Mưu sinh nhọc nhằn