Nội quyKính thưa thân hữu bạn bè
Kính thưa đồng đội vè vè xung quanh.
Kính thưa ngốc nghếch, tinh ranh
Kính thưa lụ khụ, lão thành, ngây ngô.
Kính thưa lừa đảo, ma cô
Kính thưa chân chất thật thà như khoai.
Kính thưa méo miệng mỏi tay
Nội quy blog đọc ngay mà làm
Trước tiên cấm được nghĩ xàm
Thứ hai cấm được chôm làm của riêng
Thứ ba cấm được văng miềng
Thứ tư cấm được khoe hàng lả lơi
Thứ năm cấm nghĩ sau cười
Thứ sáu cấm được buông lời lăng nhăng
Thứ bảy cấm rủ làm xằng
Thứ tám cấm được thắng thua so bì
Thứ chín cấm được lầm lì
Thứ mười cấm hết những gì không hay.
Nội quy này viết lúc say
Tỉnh ra đọc lại thấy hay … treo liền.