Tâm sự cuộc sống

Cảm giác


… buồn đưa hồn vía lên trời,

… chán đưa cuộc sống xa rời niềm vui,
… đắng đưa nỗi nhớ ngọt bùi,
… cay đưa nước mắt ngậm ngùi vào tim.