Sâu đất ™

Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa … chẳng biết gì.

Một số mác thép dây carbon theo JIS


Quy ước đặt tên:

Trong tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS), các loại thép dây thường được ký hiệu bắt đầu bằng cặp chữ cái SW (Steel Wire)

Một số tiêu chuẩn dây thép theo JIS:

JIS G3505 SWRMx

SWRM: dây thép carbon thấp

(Mild Steel Wire Rods, Low Carbon Steel Wire Rods)

x: hàm lượng carbon trung bình (100 x %C), max = 0.25%C

JIS G3532 SWM – x – y

SWM: dây thép carbon thấp thông thường

( Ordinary Low Carbon Steel Wires)

x: phương pháp nhiệt luyện kết thúc hoặc phạm vi áp dụng

(VD: A – Annealing – Thường hóa)

y: phương pháp xử lý bề mặt áp dụng cho thành phẩm

W – mạ;     R – sơn

JIS G3506 SWRHxy

SWRH: dây thép carbon cao

(High Carbon Steel Wire Rods)

x: hàm lượng carbon trung bình (100 x %C), min = 0.25%C

y: ký hiệu theo hàm lượng %Mn

A: 0.30 ~ 0.60 %Mn
B: 0.60 ~ 0.90 %Mn

JIS G3521 SW – x

Nhóm dây thép cứng – Hard Draw Steel Wire Rods

x: ký hiệu theo cấp độ bền kéo (có 3 nhóm A, B, C)

Một số đặc tính của các mác thép dây carbon:

Thành phần hóa học các mác thép theo JIS G3505, JIS G3506

Cơ tính của các mác thép theo tiêu chuẩn JIS G3532: http://www.mediafire.com/?0w2bf12072bxf8a

Cơ tính của các mác thép theo tiêu chuẩn JIS G3521: http://www.mediafire.com/?hrviob9b62vhtv4

Tài liệu tham khảo:

Key to Steel: http://www.key-to-steel.com

Japanese Industrial Standards – 1973

Các mác thép gang thông dụng – Nghiêm Hùng – NXB Giáo dục.

About these ads

One response to “Một số mác thép dây carbon theo JIS

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 579 other followers

%d bloggers like this: